• PREZENTACJA PRODUKTÓW 2021

W 2021 roku prezentacja nie odbędzie się w formie tradycyjnej.

Wszystkie filmy z nowościami dostępne będą w październiku.

HARMONOGRAM DOSTAW TOWARU W 2021 ROKU